Live...

Penafian / Disclaimer

1. Laman web www.tradermalaysia.com adalah hak milik syarikat Kameral Services [AS0439383-H].

2. Syarikat kami hanya menawarkan perkhidmatan & produk berbentuk PENDIDIKAN di dalam bidang perdagangan (spot trading) sahaja.

3. Kami TIDAK menawarkan/menjalankan sebarang khidmat pelaburan, pengurusan kewangan, pengambilan deposit, atau lain-lain perkara yang bertentangan dengan peraturan dan udang-undang di negara ini (Malaysia).

4. Satu-satunya akaun bank syarikat kami adalah [CIMB:8604971459/KAMERAL SERVICES].

5. Kameral Services [AS0439383-H] dan syarikat HotForex [HF Markets (SV) Ltd] adalah 2 entiti yang berbeza. Hubungan antara 2 entiti ini hanyalah terhad dalam urusan promosi sahaja.

6. Bidang perdagangan (spot trading) merupakan salah satu bidang yang berisiko tinggi, pihak kami tidak akan bertanggungjawab dalam apa juga bentuk kerugian yang mungkin anda alami, anda di galakkan untuk mendapatkan khidmat nasihat dari mana-mana agensi sebelum melibatkan diri.

7. Mana-mana pihak yang membeli/melanggan perkhidmatan yang kami tawarkan dianggap bersetuju dan faham dengan peraturan dan penafian yang telah kami lampirkan ini.

1. The website www.tradermalaysia.com is the property of Kameral
Services [AS0439383-H].

2. Our company only offers services & products in the form of
EDUCATION in trading (spot trading).

3. We do NOT offer/carry out any investment services, financial
management, deposit taking, or other matters that are contrary to the
rules and laws of the country this (Malaysia).

4. The only bank account of our company is [CIMB:
8604971459/KAMERAL SERVICES].

5. Kameral Services [AS0439383-H] and HotForex company [HF
Markets (SV) Ltd] are 2 different entities. The relationship between these
2 entities is limited to promotional matters only.

6. The field of trading (spot trading) is one of the high-risk areas, we will
not be responsible for any form of loss that you may experience, you are
encouraged to seek advice from any agency before engaging.

7. Any party who purchases/subscribes to the services we offer is
deemed to agree to and understand the rules and disclaimers that we
have attached herewith.